Siirry ylös
 

KEHTO-toiminta

​KEHTO – kuntien infra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus - mitä se on? 
 
Tammikuussa 2008 joukko kuntien teknisen sektorin vaikuttajia keskustelemaan alan kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Tarkoituksena oli yhteisesti pohtia, millaiset muutokset toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet ja vaikuttamassa teknisiin palveluihin ja miten valmiita me olemme muutoksia käsittelemään. Yhteiseksi huoleksi koettiin pysyminen mukana ajassa ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja oikea ajoitus.

 

Keskeisiä aihepiirejä olivat kuntien tiukentuva talous, voimakas eläköityminen, osaavan henkilöstön saatavuus, ilmastonmuutos ja teknisen toimen sopeutuminen kaikkiin näihin muutoksiin. Ratkaisuna päätettiin perustaa konsortio kuntien teknisen toimen kehittämisen haltuun ottamiseksi ja toteuttamiseksi ja näin syntyi idea KEHTO-foorumista. Foorumi on tarkoitettu mukana olevien kuntien jatkuvaksi yhteistoiminnaksi.


KEHTO-foorumin ensimmäinen hanke kaupunkien ja Tekesin rahoittamana käynnistyi vuonna 2009. KUPERA-hankkeen eli Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot toteuttajaksi valittiin Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (nykyisin osana Aalto-yliopistoa) ja Tampereen yliopisto.

 

KUPERA-hanke on päättyi kesällä 2012 ja sen yhtenä päätuloksena voidaan pitää KEHTO-foorumin toimintamallin luomista. Hankkeen päättyessä KEHTO-foorumi organisoitiin Kuntaliiton alaisuuteen ja näin toiminta virallistettiin. Kunnat allekirjoittivat tähän liittyvän sopimuksen KEHTO-foorumin tapaamisessa Jyväskylässä 14.6.2012.


KUPERA-hankkeen muut tulokset on raportoitu laajemmin Kuntaliiton ACTA-sarjan julkaisussa (ACTA 240), joka julkaistiin samassa tilaisuudessa.
 

Lisätietoja:

 
Kari Ström, apulaiskaupungininsinööri, Jyväskylä
kari.strom(a)jkl.fi

 

Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, Helsinki

ramo.k.saarinen(a)hel.fi

 

Tuulia Innala, kehittämisinsinööri, Kuntaliitto

tuulia.innala(a)kuntaliitto.fi

p. 040 572 2120

Tapahtumat
 
Avoimet työpaikat
 
(Ei työpaikkoja)